Elbolag som köper solel

Den el som din solanläggning producerar och  du inte konsumerar själv säljes ut på elnätet . Efter att din elnätsägare bytt din elmätare till en som kan mäta både ingående och utgående el (byts utan kostnad) får du betalt för solelen du producerar, ex. vattenfall betalar 40 öre + spotpriset, du får också 60 öre/kwh i skattereduktion på deklarationen för varje kw du säljer. Så i dagsläget får du mera betalt för solelen du säljer än den du köper!!

Elcertifikat

Glöm inte att ansöka om elcertifikat då får du ytterligare ca10- 25öre/kwh  betalt för varje kw du säljer, Ansökan görs på energimyndighetens websida. Har du köpt en anläggning av oss kan vi förmedla försäljning av elcertifikat.  Vi säljer elcertifikatmätare med automatisk inrapportering till energimyndigheten , med den  får du  ersättning för elcertifikat på hela din elproduktion (inte bara den elen du säljer).  

Här presenteras en lista på olika elbolag som köper solel av solelproducenter.

Elbolag –  som köper av alla

 • Bixia köper överskottsel till Nord Pool spotpris , utan avdrag och utan att man behöver byta till dem som elleverantör. Om man är nätkund hos Växjö Energi betalar Bixia 1 kr/kWh enligt pressrelease 2012-Producent.
 • Eskilstuna Energi och Miljö köper till spotpris på Nord Pool med ett avdrag på 3 öre/kWh.   (nät- eller elhandelskund).
 • EON köper överskottsel till Nord Pools spotpris minus 4 öre/kWh.  Bli din egen elproducent.
 • Skellefteåkraft  köper överskott från solel för 0,60 kr/kw  2017-09-01 

 

     Elbolag –  som köper om man  är elhandelskund

 

 • Egen El köper för 1 kr/kWh      inför även egen nettobetalning.  2015
 • Falkenberg energi. Köper för 1 kr/kWh .  Solel _mikroproduktion.
 • Fortum .  betalar spotpriset - 0,3 öre      i augusti 2017.  Småskalig elproduktion.
 • GodEl köper till nordpools spotpris utan avdrag.
 • Gotlands Elförsäljning. köper till Nord Pool spotpris minus 4 öre/ kWh .
 • Sala-Heby Energi köper solel för 1 kr/kWh om man är elhandels- och elnätkund hos dem, telefonuppgift den 15 juni 2012 enligt kommentar nedan. Till den ekonomiska föreningen Solel i Sala & Heby var ersättningen 3,20 kr/kWh den april 2012.
 • Telge Energi. Som solelproducent kan man sälja sin solel till Telge Energi.  Man får 60 öre inkl elcertifikat .  2017-10-15
 • Vattenfall Elförsäljning  köper  solelöverskott från privata elproducenter om man är elhandelskund hos Vattenfall.  betalar 40 öre + timspotpriset /kWh.   2018-05-30
 • Skellefteåkraft  köper för spotpris + 16 öre/kw     2019-10-09
Denna lista är inte komplett kontrollera gärna med flera elhandlare 
Informationen är delvis inhämtad från bengts villablogg , samt  egna kontakter med elbolag.
 
Saknas ditt elbolag i listan maila mig uppgifterna så uppdaterar jag.
 

 

 

 

   solcellpaket  villa  solpaneler solel solenergi  ..

Det finns inga produkter i denna kategori.
Butiken använder OpenCart
swedensol © 2020